Lidmaatschap

Iedereen die tien jaar of ouder is en behoorlijk kan zwemmen, kan lid worden van roeivereniging de Kogge. Er is geen sprake van selectie of ballotage. De Kogge is een open vereniging die voor iedereen toegankelijk is.

Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Als iemand in de loop van het jaar lid wordt, zal de contributie voor dat deeljaar naar rato worden berekend. De bijdrage van de KNRB wordt niet naar rato berekend, omdat wij deze ook volledig afdragen. De KNRB 2017 is 36,28 euro voor een gewoon lid en 20,38 euro voor een junior lid.


Lidmaatschap aanmelden

Heb je niet eerder geroeid stuur dan een mail naar Mirjam Breeuwer instructie@roeiverenigingdekogge.nl voor 3 proeflessen met een instructeur. Als je 3 proeflessen hebt gehad en je wilt graag lid worden of je kunt al roeien: vul dan het inschrijfformulier in en stuur deze naar Annemieke de Zwart, Weidelaan 2, 1676 EV Twisk.
 

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap kan per kalenderjaar worden opgezegd voor 1 december van het lopende jaar, dit dient schriftelijk of per email te gebeuren bij het secretariaat.


Contributie

Een serie van 3 proeflessen kost 25,- euro. Je krijgt drie instructie om kennis te maken met de roeisport. Word je lid, dan worden de kosten van de proeflessen in mindering gebracht op het inschrijfgeld en betaal je nog maar 10,- euro inschrijfgeld.

Soort lidmaatschap     Contributie per jaar
 
    (inclusief bijdrage KNRB)
Gewoon lid (vanaf het jaar waarin het lid19 jaar wordt)     € 211,-
Gezinslid senior     € 194,-
Juniorlid   € 108,-
Inschrijfgeld     €   35,-
Donateur     €   25,-


Bij meerdere leden bestaat de mogelijkheid op 10% korting op het lidmaatschap.